Voorwaarden


Bekijk onze richtlijnen voor het gebruik van onze website en diensten.

Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten die worden geleverd door Go4Track.com ("wij", "ons" of "onze"), inclusief maar niet beperkt tot de trackingdiensten, tools en informatie die beschikbaar zijn op onze website.

1. Acceptatie van voorwaarden

Door onze website en diensten te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

2. Gebruik van diensten

U gaat ermee akkoord onze diensten uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het is u verboden activiteiten uit te voeren die de goede werking van onze website of diensten verstoren of verstoren.

3. Gebruikersaccounts

Voor onze diensten is het niet nodig dat u een gebruikersaccount aanmaakt voor algemene toegang. Bepaalde kenmerken of functionaliteiten kunnen echter het aanmaken van een gebruikersaccount noodzakelijk maken. In dergelijke gevallen kan het zijn dat u bepaalde persoonlijke gegevens moet verstrekken. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en zullen uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met ons privacybeleid.

4. Intellectuele eigendom

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, zijn eigendom van Go4Track.com of haar licentiegevers en worden beschermd door wetten op intellectueel eigendom.

5. Afwijzing van garanties

Onze diensten worden geleverd op een ‘as is’- en ‘as available’-basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Wij garanderen niet dat onze diensten ononderbroken, veilig of foutloos zullen zijn.

6. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Go4Track.com of haar dochterondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van onze diensten.

7. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Go4Track.com en haar dochterondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze diensten of uw schending van deze Voorwaarden.

8. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht zodra ze op onze website worden geplaatst. Als u onze diensten blijft gebruiken na het plaatsen van de herziene Voorwaarden, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

9. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.